Sparen voor kind

Sparen voor je kind of kleinkinderen. Hoe kan je dat het beste aanpakken? Ik heb dit zelf onlangs uitgebreid onderzocht en heb alles wat ik heb ontdekt uitgewerkt in dit artikel. Ik geef hierin informatie over verschillende soorten sparen voor je kind of kleinkind en waar je kunt letten.  

Verschillende manieren van sparen voor kind

Er zijn verschillende manieren om te sparen voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen. Hieronder noem ik de verschillende opties.

 • Kinderspaarrekening: Er zijn diverse banken die speciale kinderspaarrekeningen hebben met aantrekkelijke rentetarieven. Dit is de meest bekende manier om te sparen voor je kind.
  • Voordelen:
   • De rente bij dit soort spaarrekeningen is vaak net iets hoger dan bij gewone spaarrekeningen.
   • Wanneer de rekening op naam van het kind staat, hoeft er geen schenk- of erfbelasting betaald te worden wanneer het geld vrijkomt. Overigens: wanneer het geld op naam van de ouders staat, kan je belastingvrij schenken door rekening te houden met de schenkingsvrijstellingen.Het geld kan kosteloos worden opgenomen
  • Nadelen:
   • Als je als grootouder geld opzij zet voor je kleinkind op zo’n rekening, telt dit mee als vermogen van de ouders. Dit kan nadelig gevolgen voor belasting en toeslagen hebben.
   • Dit soort rekeningen hebben geen vaste rente, dus deze kan door de tijd heen variëren. Dat kan een nadeel zijn en je kunt niet goed inschatten hoe groot het bedrag na een x aantal jaren is.
   • Je (klein)kind mag vanaf 18 jaar zelf het geld opnemen en bepalen wat het doet met het geld.
 • Deposito: Met een deposito zet je geld vast voor een bepaalde periode. Dit levert vaak een hogere rente op dan gewone spaarrekeningen of kinderspaarrekeningen. Tip: je kunt op trapsgewijs geld in desposito’s vastzetten. Je profiteert dan van stijgingen in rente mochten die nog plaatsvinden. Ieder nieuw deposito gelden de nieuwe rentes namelijk. Je zou er dus ervoor kunnen kiezen om elkaar jaar een deposito te openen en ieder jaar de looptijd een jaar minder te laten zijn. Op die manier komt al het geld alsnog vrij op één moment. Via Raisin gaat dat heel gemakkelijk met een paar klikken en je kunt ook nog kiezen welke bank je hiervoor wilt inzetten. Dit is de manier waarop ik spaar voor mijn kinderen.
  • Voordelen:
   • een hogere rente dan met een gewone (kinder)spaarrekening.
   • De rente staat vast voor de looptijd, je weet dus precies hoeveel geld er vrijkomt na het aantal jaren dat het vaststaat.
   • Wanneer het deposito op naam van het kind staat, hoeft er geen schenk- of erfbelasting betaald te worden wanneer het geld vrijkomt. Overigens: wanneer het geld op naam van de ouders staat, kan je belastingvrij schenken door rekening te houden met de schenkingsvrijstellingen.
  • Nadelen:
   • Tussentijds geld opnemen kan niet of (indien wel mogelijk) betaal je vaak een boete. Het hangt van de bank af welke regels ze daarin hanteren.
   • Als je als grootouder geld in een deposito zet op naam van het kleinkind, telt dit mee als vermogen van de ouders. Dit kan nadelig gevolgen voor belasting en toeslagen hebben.
   • Geld bijstorten is vaak niet mogelijk, je moet dan een nieuw deposito instellen. Dit hoeft echter geen nadeel te zijn, want je kunt op trapsgewijs geld in desposito’s vastzetten. Je profiteert dan van stijgingen in rente mochten die nog plaatsvinden. Ieder nieuw deposito gelden de nieuwe rentes namelijk. Je zou er dus ervoor kunnen kiezen om elkaar jaar een deposito te openen en ieder jaar de looptijd een jaar minder te laten zijn. Op die manier komt al het geld alsnog vrij op één moment. Via Raisin gaat dat heel gemakkelijk met een paar klikken en je kunt ook nog kiezen welke bank je hiervoor wilt inzetten.
 • Beleggen: Als je bereid bent om meer risico te nemen voor potentieel hogere rendementen, kun je overwegen om te beleggen in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen. Dit is echter afhankelijk van je risicobereidheid en de tijdshorizon van het spaardoel. Beleggingen werken vaak pas goed als je echt een lange looptijd benut, dan gaat het voor je werken. Dit heeft dus vooral zin als je op tijd begint met sparen voor je (klein)kind.

Zoals je waarschijnlijk weet brengt beleggen risico’s met zich mee. Het is belangrijk om te begrijpen dat rendementen op beleggingen kunnen variëren en dat het belangrijk is om een evenwicht te vinden tussen risico en rendement. Wanneer je wilt gaan beleggen, doe dan grondig onderzoek naar verschillende beleggingsinstrumenten, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Je hebt bij sparen natuurlijk ook te maken met inflatie, sommige spaarekeningen hebben een te laag rendement om de inflatie bij te houden. Beleggingen met een potentieel hoger rendement kunnen helpen om de impact van inflatie te verminderen.

 • Schenkingen en erfenissen: Als (groot)ouder kun je ervoor kiezen om financiële giften te doen of een deel van je nalatenschap toe te wijzen aan je kleinkinderen. Je kunt bijvoorbeeld schenken onder bewind.  Je kan bij bepaalde banken geld opzij zetten voor je (klein)kind. Het geld komt vrij op een leeftijd die jij bepaalt (of eerder als je daar toestemming voor geeft). Dat is dus anders dan een kinderspaarrekening of desposito rekening (waarbij het geld meestal vrij komt als het kind 18 jaar wordt). Een schenking onder bewind leg je vast in een schenkingsovereenkomst. Ook hierbij kan je de rekening op naam van het kind zetten.
 • Verzekeringen: Overweeg het afsluiten van een levensverzekering. Dit kan zorgen voor financiële bescherming voor de begunstigde in geval van overlijden.

Keuze maken in sparen voor je kind of kleinkind

Als je spaart voor je kind of kleinkind, is het handig om een paar dingen in je achterhoofd houden wanneer je een keuze maakt over hoe je wilt sparen. Bedenk eerst wat je precies wilt bereiken, bijvoorbeeld geld voor school of een auto. Kijk dan naar hoelang je het geld kunt missen, want dat bepaalt of je beter kort of lang kunt sparen. Als je je geld lange tijd kunt missen, levert een deposito vaak meer rendement op dan een gewone spaarrekening. Als je het geld kunt missen en best wat risico aandurft voor meer geld, kun je denken aan beleggen. Als je liever zekerheid hebt, is sparen op een bankrekening of in een deposito een veiligere optie.

 • Doel bepalen: Bedenk waarvoor je spaart, zoals voor de studie van je kind.
 • Eigenaarschap: Wil je voorkomen dat je kind vanaf 18 jaar zelf kan beschikken over het geld? Zet de rekening dan niet op naam van het kind. Kies dan bijvoorbeeld voor schenken onder bewind.
 • Tijdshorizon: Hoe lang kun je het geld missen? Kort of lang sparen?
 • Risico: Ben je avontuurlijk? Overweeg dan beleggen voor meer winst. Wil je gaan voor meer veiligheid? Kies dan voor een spaarrekening of deposito.
 • Sparen of beleggen: Kies tussen een spaarrekening (veilig) en beleggen (avontuurlijk).
 • Belasting: Check of je belasting moet betalen over je spaargeld of beleggingen.

Het is belangrijk om je financiële doelen, risicotolerantie en tijdshorizon te overwegen bij het kiezen van de juiste spaar- of beleggingsmethode. Het is slim om te overwegen niet al je geld in één spaar- of beleggingsmethode te plaatsen. Diversificatie, het verdelen van je geld over verschillende soorten spaarrekeningen, deposito’s of beleggingen, kan helpen het risico te verminderen. Als een bepaalde investering minder presteert, kunnen andere beter presteren en het verlies compenseren.

Ik zelf ben geen financieel adviseur en alle informatie in mijn artikelen is gebaseerd op kennis die ik zelf heb opgedaan in mijn zoektocht. Een financieel adviseur kan je uiteraard helpen en advies op maat geven op basis van jouw specifieke situatie.

Conclusie

Wil je sparen voor je kind of sparen voor je kleinkinderen, dan is het belangrijk om een weloverwogen keuze te maken die past bij jouw financiële doelen, risicotolerantie en tijdshorizon. De verschillende spaar- en beleggingsopties, zoals kinderspaarrekeningen, deposito’s, beleggingen, schenkingen en verzekeringen, bieden diverse voordelen en nadelen.

Bedenk duidelijk wat je wilt bereiken, of het nu gaat om het financieren van een studie, de aankoop van een auto, of het bieden van financiële stabiliteit. Overweeg ook hoelang je het geld kunt missen, want dit bepaalt of kort of lang sparen de beste optie is.

Beleggen kan aantrekkelijk zijn als je bereid bent risico’s te nemen voor potentieel hogere rendementen, maar het vereist ook een lange termijnvisie. Spaarrekeningen en deposito’s bieden veiligheid, maar het is belangrijk om te overwegen hoe inflatie de waarde van het gespaarde geld kan beïnvloeden. Diversificatie van spaar- en beleggingsmethoden kan helpen om risico’s te verminderen.

Ik hoop dat ik je met dit artikel op eenvoudige wijze de basics heb kunnen overbrengen. Onthoud dat ik geen financieel expert ben en dat deze informatie gebaseerd is op algemene kennis. Het is altijd verstandig om de meest recente informatie en advies in te winnen bij banken en gekwalificeerde experts.

Ook interessant:

Scroll naar boven